8 maj 2024

Infometric erbjuder nu sina kunder en lösning med 3D-visualisering av temperaturen i fastigheten. Med en 3D-bild ges en översiktlig bild av hur temperaturen fördelar sig mellan de olika lägenheterna i huset. Är det för kallt i norra änden? För varmt i södra delen? 3D-bilden ger ett snabbt svar, där temperaturen illustre­ras i en färgskala från kallt blått till varmt rött.

building clear 2

Ojämn fördelning av temperaturen i lägenheterna beror oftast på att värmesystemet inte är injusterat. Genom att trimma in systemet och skicka ut olika mycket värme i värmestammarna kan temperaturen fördelas jämnare. Det ökar komforten för de boende och sparar pengar för fastighetsägaren.

Infometrics 3D-lösning är i mångt och mycket ett felsökningsverktyg för fastighetsägaren, som ju också är den som betalar för uppvärmningen.

3D-visualiseringen är en del av Infometrics smar­ta webbplattform Panorama. Den är tillgänglig på webben samt på läsplatta eller mobil. Vid förvaltning av flera fastigheter är det enkelt att samla alla i en och samma inloggning.

3D-visualiseringen och Panorama kan exempelvis användas av fastighetsägare, förvaltare samt energi­ansvariga. Syftet för alla är detsamma: Att visualisera energiförbrukningen, agera på informationen och införa åtgärder som minskar energianvändningen.

En optimering av värmesystemet innebär också att pengar kan sparas. Tumregeln är att för varje grad som temperaturen kan sänkas så sparas 5 procent av uppvärmningskostnaden, utan att boendekomforten behöver påverkas.

Infometrics 3D-visualiseringar är bra för de boende, för fastighetsägaren och i slutändan för miljön. Det är en del av Infometrics hållbara och lönsamma energilös­ningar och ständiga innovationsarbete.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur 3D-visualisering kan hjälpa just er:
marknad@infometric.se
08-594 775 44