Att investera i IMD är lönsamt och hållbart

Infometric erbjuder system för IMD – individuell mätning och debitering – av el, vatten, temperatur och laddplatser för elbilar. Med IMD betalar varje lägenhetsinnehavare samt lokalerna i ett flerbostadshus för sin egen faktiska energiförbrukning.

En särskild fördel med IMD för el är att föreningen och medlemmarna betalar enbart för ett gemensamt elabonnemang samt kostnaderna för detta, och kan därigenom sänka kostnaderna ytterligare.

En digital budget tavla som står på en köksbänk

Fördelar med IMD:

Optimerad förbrukning

Med individuell vattenmätning sjunker oftast snittförbrukningen hos de boende med upp till 30 procent, visar flera studier.

Effektiv handel av el

Att ta bort enskilda elabonnemang resulterar i lägre kostnader i byggentreprenaden och förbättrar förutsättningar för solcellsinvesteringar.

Bättre miljöpåverkan

Med IMD slipper sparsamma boende betala indirekt för högförbrukande hushåll. De boende blir dessutom medvetna om sin egen förbrukning och miljöpåverkan.

En vit spargris som står på ett element

Fyra skäl att välja Infometrics IMD-lösning:

Enkelt att integrera med debiteringssystem

Vi integrerar värden med samtliga debiteringssystem på marknaden, med olika möjligheter till tariffer.

Få förbrukningen visualiserad och pedagogiskt förklarad

Med IMD kan man via en funktion i webbtjänsten Panorama se förbrukningen i fastigheten, jämföra olika lägenheter och få statistik. Precis som för fastighetsägaren, finns flera verktyg för att ge statistik till boende. Genom mobil, trapphusdisplayer, anpassat till hyresvärdens Mina sidor eller utskickat som en pdf-rapport via mejl.

Heltäckande service och teknisk support

Med Infometrics IMD-mätning får du tillgång till vårt kunniga och tekniska supportteam som övervakar, larmar och vidtar åtgärder vid avvikelser.

Säker IMD-mätning med många tilläggsfunktioner

All information från IMD-mätningen molnlagras i Azure databaser. Värdena rimlighetsprövas innan de skickas för debitering. Det finns även möjlighet till att skapa virtuella serier för att fördela kostnader för gemensamma ytor.

Kontakta oss

Är du fastighetsägare och vill veta mer?

  Läs mer om våra tjänster

  Byggarbetare på en byggarbetsplats

  Byggherre, nyproduktion

  Marknadsledande inom IMD

  I nyproduktion av flerbostadshus råder bäst förutsättningar för att sätta in ett mätsystem – både för de boende och ur installationsmässig synvinkel. En annan aspekt är lägre förbrukning som en följd av mätning och individuell debitering.

  Läs mer
  En installatör som monterar solpaneler en solig dag

  Installatör och elkonsult

  Stöd vid projektering

  Vi erbjuder ett samarbete med teknisk expertis, hög service och smidig leverans. Vi hjälper er att dimensionera mätsystemen i era projekt med typritningar, föreskrivande texter och kostnadsfri konsultation.

  Läs mer
  Foto från en balkong med staden i bakgrunden

  Fastighetsägare

  Höj värdet på fastigheten

  Få koll på energianvändningen och upptäck avvikande temperaturer. Fördela kostnader rättvist, baserat på förbrukning och koppla energidata till andra system. Vardagen blir bekymmersfri för förvaltare och fastighetsägare.

  Läs mer