21 maj 2024

vattenkran. lowres

Gör som så många andra bostadsrättsföreningar, välj IMD vatten från Infometric. Att individuellt mäta och debitera för varmvatten är bra både för miljön och plånboken. Och de boende kan följa sin förbrukning och sina besparingar genom Infometrics webbportal Panorama.

Anmäl dig här

Med kraftigt stigande kostnader för fjärrvärme blir det alltmer lönsamt med IMD vatten, alltså individuell mätning och debitering av varmvatten. Det är en mycket kostnadseffektiv energieffektivisering.

Att boende får betala för sin faktiska förbrukning är en rättvisefaktor som uppskattas av de flesta. Ingen vill ju betala för att grannen slösar med varmvatten. Dessutom brukar förbrukningen av varmvatten minska med upp mot 30 procent när individuell mätning och debitering införs. Det är bra både för miljön och den egna plånboken.

Infometric rekommenderar även installation av tempgivare. I en fastighet är spannet när det gäller medeltemperaturen ofta ganska stort. Det skiljer därmed mycket mellan högsta och lägsta temp. Genom att mäta temperaturen i lägenheterna kan oftast medeltemperaturen sänkas. En förutsättning för det är en injustering av radiatorsystemet så att värmetillförseln optimeras. Det resulterar vanligen i att värmekostnaderna kan sänkas med 5–10 procent.

Webbinariet är ca en timme långt och vi går bland annat igenom:
– Hur mycket ni kan spara genom IMD vatten
– Tips på hur ni går till väga för att införa IMD vatten
– Hur uppvärmningskostnaderna kan sänkas genom installation av temperaturgivare
– Hur temperaturen i fastigheten kan illustreras med en 3D-bild

Det finns möjlighet att ställa frågor.

På webbinariet deltar från Infometric:
Marcus Andersson, expert IMD
Henrik Nygård, marknads- och kommunikationschef
Christian Richard, försäljningschef brf