5 december 2023

Gör som så många andra föreningar, välj IMD vatten och tempgivare från Infometric. Att individuellt mäta och debitera för varmvatten är bra både för miljön och plånboken. Och de boende kan följa sin förbrukning och sina besparingar genom Infometrics webbportal Panorama.

Med kraftigt stigande kostnader för fjärrvärme blir det alltmer lönsamt med IMD vatten, alltså individuell mätning och debitering av varmvatten. Infometric rekommenderar även att brf:er installerar tempgivare i sina lägenheter. Det är en mycket kostnadseffektiv energieffektivisering.

Fjärrvärmepriserna har höjts kraftigt under året och nu höjs de ytterligare nästa år på många platser i Sverige. Under 2023-2024 är det inte ovanligt att priserna sammantaget höjts med mer än 50 procent. Och med tanke på att elpriserna också stigit rejält så ökar kostnaderna även för de brf:er som själva värmer upp sitt varmvatten.

Att varmvattnet nu blir så mycket dyrare gör att det är högaktuellt med IMD vatten. Det är idag en obligatorisk energiåtgärd vid nybyggnation och stamrenoveringar. För befintliga fastigheter finns ännu inget krav på IMD vatten, men däremot finns alltså mycket att vinna på att installera det. Att boende får betala för sin faktiska förbrukning är en rättvisefaktor som uppskattas av de flesta. Ingen vill ju betala för att grannen slösar med varmvatten. Dessutom brukar förbrukningen av varmvatten minska med upp mot 30 procent när individuell mätning och debitering införs. Det är bra både för miljön och den egna plånboken.

Det finns också flera vinster med att installera tempgivare i lägenheterna. I en fastighet är spannet när det gäller medeltemperaturen ofta ganska stort, vissa lägenheter har för varmt och andra för kallt. Det skiljer därmed mycket mellan högsta och lägsta värde. Genom att mäta temperaturen i lägenheterna kan oftast medeltemperaturen sänkas. En förutsättning för det är en injustering av radiatorsystemet så att värmetillförseln optimeras. Det resulterar vanligen i att värmekostnaderna kan sänkas med 5–10 procent.

En annan fördel med temperaturmätning är att förvaltaren eller styrelsen i en brf faktiskt vet vilken temperaturen är i lägenheterna och om man uppfyller utlovad inomhustemperatur. Genom att mäta temperaturen behöver inte en tekniker åka ut och mäta i lägenheterna.

Eftersom tempgivare oftast är trådlösa och placeras i hallen så är installationskostnaden minimal.
Vänd er till oss på Infometric för en kalkyl på IMD vatten och tempgivare:
marknad@infometric.se
08-594 775 44