imd vatten

Gör som så många andra bostadsrättsföreningar, välj IMD vatten från Infometric. Att individuellt mäta och debitera för varmvatten är bra både för miljön och plånboken. Och de boende kan följa sin förbrukning och sina besparingar genom Infometrics webbportal Panorama.

Med kraftigt stigande kostnader för fjärrvärme blir det alltmer lönsamt med IMD vatten, alltså individuell mätning och debitering av varmvatten. Det är en mycket kostnadseffektiv energieffektivisering.

Fjärrvärmepriserna har höjts kraftigt och med tanke på att elpriserna också stigit rejält över tid så ökar kostnaderna även för de brf:er som själva värmer upp sitt varmvatten.

Att varmvattnet nu blir så mycket dyrare gör att det är högaktuellt med IMD vatten. Det är idag en obligatorisk energiåtgärd vid nybyggnation och stamrenoveringar. För befintliga fastigheter finns ännu inget krav på IMD vatten, men däremot finns alltså mycket att vinna på att installera det.
Att boende får betala för sin faktiska förbrukning är en rättvisefaktor som uppskattas av de flesta. Ingen vill ju betala för att grannen slösar med varmvatten. Dessutom brukar förbrukningen av varmvatten minska med upp mot 30 procent när individuell mätning och debitering införs. Det är bra både för miljön och den egna plånboken.

Varje krona som investeras i IMD sparar 100 liter vatten

Att införa IMD är alltså ett kostnadseffektivt instrument för att reducera förbrukningen av vatten och energi. Faktum är att varje krona som investeras i IMD resulterar i besparing på 100 liter vatten. Utöver det så tillkommer också sänkta koldioxidutsläpp till följd av minskad energiåtgång för uppvärmning av vattnet.

Särskilt effektivt är IMD för att minska förbrukningen hos ”storförbrukarna”, de som gör av mest varmvatten och annars ”åker snålskjuts” om förbrukningen varmvatten är inkluderad i avgiften eller hyran.

Kontakta oss så berättar vi mer:
marknad@infometric.se
08-594 775 44