posts

Att installera system för individuell mätning av el och vatten (IMD) är bra både för klimatet och plånboken. Det är en grön och framtidssäker investering för bostadsrättsföreningar som lönar sig från första dagen.

Att satsa på individuell mätning och debitering av el och vatten (IMD) lönar sig alltid, både för plånboken och för klimatet, och att välja Infometric som leverantör är kostnadseffektivt och framtidssäkert.

Nu har det också blivit momsfritt för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att installera IMD. En färsk dom gör det möjligt att dra av kostnaden för mätsystemet och installationen. Samma dom slår fast att fastighetsägare med IMD är momspliktiga för denna del av verksamheten. Men eftersom in- och utgående moms kan kvittas mot varandra är detta i slutändan ett nollsummespel. Momsen gör alltså inte IMD mindre lönsamt.

Här kan ni läsa mer om domen högsta förvaltningsdomstolen.

Allt fler bostadsrättsföreningar installerar IMD och Infometrics tjänst Gemensam El. Infometric är Sveriges ledande leverantör av mätinsamlingssystem med mer än 20 års erfarenhet och med referenser från hundratals kunder över hela landet. Genom den populära tjänsten Gemensam El kan bostadsrättsföreningar dela på ett gemensamt elabonnemang, istället för att varje lägenhet har individuella abonnemang. Resultatet blir att de boende slipper sina fasta elavgifter och att de sparar upp till 1 800 kr per lägenhet och år.

Flera hundra av Infometrics kunder använder redan Gemensam El och började spara pengar samma dag som installationen gjordes. Låter det intressant? Kontakta oss så hjälper vi er bostadsrättsförening att energieffektivisera och samtidigt få mer pengar över i plånboken.

En annan aktuell och mer teknisk nyhet som berör våra kunder är utfasningen av det mobila 3G-nätet, som inleddes i början av mars. Ett antal av Infometrics kunder använder sig av 3G-uppkopplingar i olika form och de behöver under året byta ut sin 3G-utrustning. Alla av Infometrics kunder som berörs får i dagarna ett informationsbrev om hur man som bostadsrättsförening ska gå tillväga för att säkerställa att bytet görs på rätt sätt. De kan alltså tryggt fortsätta att använda Infometrics tjänster och system även om Sverige snart säger farväl till 3G.