IMD – Individuell Mätning och Debitering

Vad är IMD? 

IMD betyder Individuell Mätning och Debitering och innebär att man som boende i ett flerbostadshus får betala för sin egen energiförbrukning. Det är dock viktigt att särskilja på de olika mätslagen som IMD kan innebära; vatten, el eller värme. Vi förespråkar framförallt IMD av vatten och el i nyproduktion, samt att man har individuella tempgivare för driftoptimering och kontroll av inomhustemperatur.

Vad är fördelarna med att ha IMD? 

Det finns flera viktiga fördelar med att ha IMD; Flera omfattande studier på olika typer av fastighetsbestånd visar att förbrukningen statistiskt sett minskar sett med ca 25-35%, oavsett om det är hyresrätter eller brf:er. Man får lägre avgifter på lägenheterna, vilket kan öka lägenhetsvärdet. Genom IMD får man en rättvis kostnadsfördelning och själv möjlighet att påverka sina egna kostnader, men för många är det en principsak att inte betala för sina grannars förbrukning om man bor själv, är sparsam eller bortrest mycket.

Med IMD får man en ökad kontroll av energiförbrukning och krav i miljöcertifieringar. IMD på el förstärker även kalkylen för solcellsinvesteringar genom att den lokalt producerande elen kan användas av lägenheter, till skillnad från när en fastighet har direktabonnemang. Miljömässigt gör vi ett mindre avtryck genom att förbruka mindre energi. 40% av världens energianvändning går till att värme eller kyla fastigheter, och varmvattenanvändningen i hushåll utgör ofta 40% av byggnadens specifika energianvändning. IMD möjliggör att vi alla kan göra något åt vår energianvändning och miljön!

Vad har IMD för påverkan på miljön? 

Vi på Infometric hjälper våra kunder att spara uppskattningsvis ca 15 000 ton CO2 per år. Skulle alla lägenheter i Sverige ha IMD skulle detta motsvara avtrycket från ca 200 000 bensinbilar.

Är det dyrt att gå över till IMD? 

I samband med nyproduktion eller stambyten är det ofta mycket kostnadseffektivt att sätta in IMD på vatten och el. I befintliga fastigheter råder olika förutsättningar.

Vad är första steget?

I nyproduktion dimensionerar Infometric offert på mätsystemet enligt ramhandlingarna.

I befintliga fastigheter inspekterar en installatör på plats för att bedöma arbetsinsatsen och avgöra vilken teknisk lösning som är bäst lämpad.

 

Olle Tjälldin, vVD Infometric AB