13 september 2021

posts

Individuell mätning av tappvarmvatten är ett av kriterierna när fastigheter poängsätts i Svanmärkningen. IMD varmvatten ger ett poäng. För att bli Svanenmärkt måste en fastighet få minst 17 av 44 poäng.

Att individuellt mäta och debitera för varmvatten (IMD) ger poäng i Svanenmärkningen av fastigheter.

Svanenmärkta byggnader är värderade enligt livscykelperspektiv. Gemensamt för dem är att de:
– Har låg energianvändning.
– Uppfyller höga miljö- och hälsokrav på byggprodukter, material och kemiska produkter.
– Säkrar en god innemiljö och låga emissioner.
– Har en kvalitetssäkrad byggprocess.

För att bli aktuell för Svanenmärkning måste flerbostadshus få minst 17 av 44 poäng. Poängen delas ut efter kvalifikation enligt ett antal kriterier, som bland annat omfattar energiförbrukning, materialval, byggnadssätt och återvinning. Individuell mätning av tappvarmvatten är ett av kriterierna och ger 1 poäng om det uppfylls. Villkoret är att de boende kan se sin förbrukning dygnsvis. Den möjligheten erbjuder Infometric genom webtjänsten Panorama Home (se faktaruta i slutet).

Anledningen till IMD av varmvatten ger poäng i Svanenmärkningen är förstås att förbrukningen nästan alltid sjunker när de boende betalar för sin faktiska förbrukning. En forskningsrapport som Uppsala universitet publicerade nyligen och som omfattar förbrukningen i 600 lägenheter i Kumlabostäder, visade att förbrukningen sjönk med 26 procent efter införande av IMD. För varje krona som investeras i IMD sparas 100 liter vatten per år, konstaterade forskarna.

Fakta Panorama Home
Med Panorama Home kan boende skapa sig en medvetenhet om sitt eget förbrukningsmönster och sin egen konsumtion av vatten, el, temperatur eller värme, vilket de annars endast kan se genom beloppet på sin faktura.
Om man har en mycket hög förbrukning av exempelvis el eller varmvatten blir man varse om denna och kan göra någonting åt det.
Det är enkelt att förstå sitt förbruknings- beteende och trender genom visualiseringar och översiktsdiagram, per dygn eller timme.
Om man byter ex. kyl eller fläkt kan man se hur denna påverkar kostnaden totalt.

Läs mer om Svanenmärkta fastigheter