26 februari 2020

posts

En stor del av energianvändningen i flerbostadshus är beroende av brukarna. Det gäller främst varmvatten och hushållsel, men även personnärvaro, vädring med mera. För att skapa sund konkurrens har branschen skapat SVEBY. I brukarindata för bostäder anger SVEBY hur mycket hushållsel som används och schablonen 30 kWh/ m2 & år förespråkas.

Vi är stolta över att ha deltagit i ytterligare en studie som har gjorts – Hushållsel i nybyggda flerbostadshus.

En stor del av energianvändningen i flerbostadshus är beroende av brukarna. Det gäller främst varmvatten och hushållsel, men även personnärvaro, vädring med mera. För att skapa sund konkurrens har branschen skapat SVEBY. I brukarindata för bostäder anger SVEBY hur mycket hushållsel som används och schablonen 30 kWh/ m2 & år förespråkas. I takt med förändrade vanor hos brukare, energisnålare hushållsprodukter och belysning kan man anta att energianvändningen för hushållsändamål kommer att minska. 

Redan idag finns exempel som visar uppmätta värden som är mer än 20% lägre än SVEBYs schablon. Följden av att använda denna schablon leder till ökade, oförutsedda kostnader för uppvärmning och verifiering av byggnadens energiprestanda. Att räkna med för hög mängd tillgodoräknad energi minskar incitament till kostnadseffektiva systemval i projekteringen. Syftet med projektet är att minska kostnader vid energiuppföljning av flerbostadshus och skapa bättre förutsättningar för kostnadseffektiva systemval i projektering. En enklare marknadsundersökning kopplat till hur olika hushållsprodukters energieffektivitet har förändrats, nu och i framtiden, kommer utföras. 

Sammanställning och analys av insamlad uppmätt data för hushållsel i ett urval av nybyggda flerbostadshus kommer utföras. Med simuleringar i IDA ICE undersöks hur avvikelse i använd schablon och karaktäristik för hushållsel kan påverka val av energieffektiva lösningar i systemvalsprocessen och beräknad energiprestanda.

Här kan du ta del av hela studien.