15 augusti 2023

Den 25 september är sista dagen för brf:er (och företag) att ansöka om elstöd för perioden 1 oktober 2021 till 20 september 2022. Elstödet betalas bara ut för uttagspunkter i elområde 3 och 4.

Stödet avser framtida kostnader men beräknas utifrån den ovan nämnda perioden.
Brf:er med uttagspunkt i elområde 4 kan få 79 öre per förbrukad kilowattimme. För elområde 3 är motsvarande siffra 50 öre per kilowattimme.

Ansökan görs hos Skatteverket genom e-tjänsten ”Ansökan om elstöd till företag”.
I fallet med bostadsrättsföreningar som har Gemensam el så är det föreningen och inte de boende som får stödet. De boende har ju i detta fall inga egna elabonnemang. Men självklart kan föreningen bestämma att betala ut stödet till sina medlemmar utifrån den förbrukning som de haft under perioden.

Ansökan måste göras av en så kallad ingivare med ombudsbehörighet. Dessa personer ska anmälas till Skatteverket.
Elstödet betalas inte ut till föreningar som hade ett elavtal med fast pris som började gälla före den 24 februari 2022 och som fortfarande gällde med samma fasta pris den 24 februari 2023, om avtalet gäller föreningens hela elförbrukning
Detta stöd ska inte förväxlas och kan inte kombineras med det elstöd till privatpersoner som Försäkringskassan tidigare betalat ut.
Läs mer och ansök om elstödet på Skatteverkets hemsida.