Vi levererar enligt NL09 eller ABT06 beroende på typ av projekt.

Garanti och reklamationer gäller enligt leveransvillkor och hanteras tillsammans med produkttillverkaren som gör en ev. felanalys för att konstatera varför produkten har gått sönder.

Beroende på fel faller betalningsansvar ut på respektive ansvarig. Det är viktigt att man kontaktar Infometric innan för en smidig process.

Målet är att undvika att fel händer igen och ha en smidig process för samtliga parter.