Det krävs att vi har kontakt med alla mätare samt att de visar en positiv förbrukning, när det gäller förbrukning så behöver vi se det i våra system. Så denna kontrollen görs när alla mätare kommunicerar.