En rapport som skickas månadsvis. Innehåller status föregående månad samt eventuella avvikelser.