Olika felkällor
Routern är strömlös

Kablarna sitter inte i eller på fel plats?

Starta om routern

Abonnemanget behöver vara aktiverat

Är bredbandsleverantör utbytt? Olika IP uppgifter.

Sitter den bakom en annan utrustning som ej fungerar?

Fungerar uppkoppling vid inkoppling av dator i uttaget?

Byt patchkabel, från uttaget till dator.

Routern utdaterad? Dlink eller Zyxel router i anläggning behöver ersättas. Kontakta Infometric.