Konsumentverket räknar med att normal energiförbrukning för en villa är ca 20.000 kWh/år.