För att skicka ut router så behöver vi veta vad för typ av abonnemang som är beställt, vi behöver fullständiga IP-uppgifter för att konfigurera master och router.