Efter driftsatt anläggning skickas anläggningsintyg, detta visar att samtliga mätare har kontakt samt registrerar förbrukning. Vid avvikelse levereras anläggningsintyg med undantag.