Vi kan ge intyg för etapper, viktigt att veta att det är något som tar tid och om det blir väldigt många intyg så kan det leda till extrafakturering.