Sekundär-id innehåller alltid 8 siffror, ej bokstäver. Om det tillkommer nollor i början räknas dessa ej med om de överstiger 8 siffror.