Det lättaste sättet är att mäta på en slinga med en multimeter, en kortsluten slinga har 0 volt. I Pigab webbgränssittet står det “error flag: short circuit” i status fältet/M-bus master output.