Koppla in pulsmätaren i en Padpuls (pulsomvandlare), programmera så att korrekta mätarställningar inhämtas av systemet.