Lösning 1: Radioförstärkare
Lösning 2: Flytta insamlingsenheten
Lösning 3: Byte av antenn
Lösning 4: Komplettera med Repeaters
Lösning 5: Uppdelning av nät, koplettering med flera insamlingspunkter