Vid frågor om din hyresavi kontakta din förvaltare. Vi på Infometric levererar endast underlag för debitering som sedan infogas på din hyresavi av den ekonomiska förvaltaren eller Brf:en.