Förvaltaren kan själv filtrera ut en lista ur Panorama och exportera den. Observera att detta avser endast de mätare som ingår i mättjänstavtalet.