Gemensam el2024-05-24T16:08:39+02:00

Brf:er sparar stora summor med nya elmätare och Gemensam el

Föreningen delar helt enkelt på abonnemangskostnaden – en lönsam modell för de boende i en bostadsrättsförening i ett flerbostadshus.

Många fördelar med Gemensam el

Det finns många fördelar med att skaffa Gemensam el för er brf. Förutom vinsten med att dela på abonnemangskostnaden får ni en optimerad individuell energimätning.

Vi på Infometric analyserar mätresultaten för att era energikostnader ska bli så låga som möjligt.
Lönsamheten är bäst i flerbostadshus.

Tecknad bild för Gemensam el

Se filmen Gemensam el

Så räknar ni ut elpriset i brf:en

Kalkylator elpris till medlemmarna

Förutom priset per kWh från elleverantören ska elpriset som brf:en sätter för medlemmarna innehålla kostnad för elöverföring från nätägaren, energiskatt och moms. Vi har tagit fram en kalkyl för framtagning av elpriset.
Klicka på knappen här nedan för att öppna lathunden.

Så fungerar Gemensam el – byt elmätare och spara pengar

Gemensam el är en av de bästa investeringar som en bostadsrättsförening kan göra. Oftast betalar den sig på två år eller kortare tid. I snitt sparar varje boende i brf:en 1 500 – 2 500 kr varje år genom att byta elmätare och ta bort onödiga privata elabonnemang.

Vid övergång till Gemensam el slopas alltså de privata elabonnemangen som de boende i bostadsrättsföreningar har. Istället köper brf:en in all el gemensamt via fastighetsabonnemanget, därav namnet Gemensam el.

Gamla elmätare ersätts med nya

Elnätsbolagets elmätare ersätts med Infometrics moderna och pålitliga elmätare med automatisk avläsning. De befintliga elmätarna kan sitta i lägenheterna, i nischer i trapphusen eller i källaren. Infometrics elmätare kommunicerar med trådlös eller trådbunden teknik. De har så kallat MID-godkännande och uppfyller europeiska kvalitetskrav. De gamla elmätarna återgår till elnätsbolagets, som äger dem.

Elmätarna kommunicerar i fastigheten med en insamlingsenhet som är uppkopplad mot Internet. Infometric upprättar i sin tur en kommunikation med insamlingsenheten och hämtar kontinuerligt elmätarnas mätvärden. Mätvärdena lagras i Infometrics mjukvaruplattform Infosam där de kvalitetssäkras (valideras). Varje kvartal eller månad förser Infometric bostadsrättsföreningens ekonomiska förvaltare med debiteringsunderlag så att de boende kan faktureras för sin faktiska elförbrukning.

Betalar för faktisk elförbrukning

De gamla elmätarna ersätts alltså av ett så kallat undermätningssystem från Infometric. De boende får fortfarande betala för sin faktiska elförbrukning men sparar pengar genom att de slipper ha egna elabonnemang. De nya elmätarna från Infometric har en lång teknisk livslängd och kan sedan enkelt bytas ut mot nya elmätare som kommunicerar i samma system.

Inför övergång till Gemensam el tar Infometric alltid fram en kalkyl som visar den besparingspotential som den aktuella brf:en har. De tekniska förutsättningarna, inklusive placering av elmätarna, utreds också. De nya elmätarna och hela mätsystemet har fem års funktionsgaranti.
För att införa Gemensam el krävs en stämma i brf:en där en enkel majoritet av de boende ställer sig bakom beslutet. Infometric deltar ofta på stämmorna och bistår brf:en styrelse, bland annat genom att svara på frågor från de boende.

Tre personer värmer sina fötter på ett element

Hur får vi ett gemensamt elavtal till vår brf?

Så här går processen till i fem steg:

Kostnadsfri besparingskalkyl

Vi tittar på de kostnader som ni har idag och tar fram en ekonomisk kalkyl som visar den potentiella besparing som just er brf kan göra vid en övergång till Gemensam el.
Kalkylen bygger på brf:er med flerbostadshus. När det gäller brf:er med rad- och parhus blir kalkylen oftast inte lika fördelaktig.

Platsbesök av installatör

Installatören tittar på rådande förutsättningar i fastigheten och gör en bedömning av arbetsinsats samt vilken teknisk lösning som lämpar sig bäst just hos er.

Leverans av anbud

Infometric sammanställer ett förslag och en kostnadskalkyl, med fem års funktionsgaranti.

Extrastämma hålls

Er brf har en stämma som röstar för Gemensam el. Vi på Infometric brukar normalt delta för att presentera besparingen och svara på frågor från medlemmarna.

Befintliga elmätare ersätts av undermätningssystem

Samtliga individuella elabonnemang sägs upp och ersätts av befintliga fastighetsabonnemang. De gamla mätarna plockas ned och ersätts av nya elmätare som läses av automatiskt av Infometric. Varje lägenhetsinnehavare mäts från och med nu individuellt och får sin elräkning på månadsavin.

Ladda ner produktblad för mer information.

Kontakta oss

Intresserad av en lösning för gemensam el till just er bostadsrättsförening?


  Aktuellt

  Vattenfall höjer elnätsavgifterna – Infometric hjälper er att ta bort dem

  07-03-24|Gemensam el|

  Vid årsskiftet höjde Vattenfall sina elnätsavgifter med hela 12 procent. Det innebär att kalkylen för Gemensam el i en bostadsrättsförening förbättras ytterligare med ännu högre ...

  Läs mer om våra tjänster

  Gemensaml El

  Bostadsrättsförening

  Spara pengar genom Gemensam el

  Infometrics populära tjänst Gemensam El hjälper bostadsrättsföreningar att spara stora summor pengar varje år. Vi har redan sett till att fler än 2 000 bostadsrättsföreningar med över 150 000 lägenheter sparat mer än 200 miljoner kronor.

  Foto från en balkong med staden i bakgrunden

  Fastighetsägare

  Höj värdet på fastigheten

  Få koll på energianvändningen och upptäck avvikande temperaturer. Fördela kostnader rättvist, baserat på förbrukning och koppla energidata till andra system. Vardagen blir bekymmersfri för förvaltare och fastighetsägare.

  En man som öppnar en ugn i ett kök

  Lägenhetsinnehavare

  Se förbrukning av el, vatten eller värme

  Med webbtjänsten Panorama Home kan boende skapa sig en medvetenhet om sitt eget förbrukningsmönster och sin egen konsumtion av vatten, el, temperatur eller värme, vilket de annars endast kan se genom beloppet på sin faktura.