24 augusti 2021

posts

Sveriges behov el väntas fördubblas de närmaste dryga 20 åren. Med Infometrics populära tjänst Gemensam El sparar bostadsrättsföreningar pengar samtidigt som de gör en insats för miljön och elnäten.

Takten i elektrifieringen ökar och Sveriges elbehov spås fördubblas fram till 2045. Med den populära tjänsten Gemensam El hjälper Infometric bostadsrättsföreningar att spara pengar och samtidigt göra en insats för elnäten och miljön.

Med Gemensam El sägs samtliga privata elabonnemang upp och ersätts av ett fastighetabonnemang som föreningen står för. Därmed slipper de boende de fasta elavgifterna till nätägaren samt elleverantören och betalar bara den rörliga avgiften för sin faktiska förbrukning.

Med Gemensam El ökar i allmänhet också medvetenheten om elförbrukningen, vilket i sin tur leder till en minskad förbrukning.
En bostadsrättsförening kan hjälpa sina boende att hålla koll på sin elförbrukning och medvetet styra den till tider på dygnet med mindre belastning på elnäten, exempelvis att ladda elbilen på natten istället för på kvällen. Det skapar ekonomiska vinster och är skonsamt mot elnäten.
– Med Gemensam El får varje lägenhet en ny elmätare som läses av automatiskt och där debitering sker på månadsavin från förvaltaren. De boende kan också smidigt följa sin elförbrukning via dator eller mobil-app, säger Olle Tjälldin, vd för Infometric och fortsätter:
– Vår mättjänst speglar och följer nätägarnas differentierade prissättning över dygnet, vilket ger ytterligare möjlighet att kunna spara ännu mer genom att planera sin förbrukning.

Elpriserna, liksom det mesta här i världen, styrs av utbud och efterfrågan. När många använder el samtidigt blir belastningen på elnätet hög och priserna går upp. Då effektuttaget är som högst bildas så kallade effekttoppar. Under vardagar inträffar dessa vanligtvis på morgonen och vid middagstid. Allt fler elbolag inför så kallade effekttariffer gentemot kunderna. Det innebär att priserna varierar över dygnet, beroende på belastning och efterfrågan.
– Många politiker pratar om att Sverige behöver mer el, och det behöver vi, men det handlar minst lika mycket hur vi disponerar den el som finns. Det är utmanande att bygga ut kapaciteten i elnätet så att det matchar den elektrifieringstakt vi har nu, säger Olle Tjälldin.
– Därför behöver vi skapa smarta incitament för människor att förbruka och nyttja el under mindre effektiva tider på dygnet, så att vi får en jämnare belastning på elnätet utan påfrestande effekttoppar.

Läs till Svenska Kraftnäts rapport om elförbrukningen fram till 2045.