15 oktober 2021

Den 14 oktober arrangerade Infometric och Everenergy ett gemensamt och välbesökt webbinarium. Många frågor ställdes från deltagarna och alla kunde inte besvaras under webbinariet. Här nedan har vi sammanställt svar på alla frågor. 

Fråga (Birge Faith-Ell): Hur många elabonnemang behöver slås ihop innan brytpunkt sker i investering och elinstallation på befintlig förening?
Svar (Infometric): Beror ju på vilken återbetalningstid som man ”tål”.

Fråga (Jonathan Robinson): Funkar IMD alltid i äldre fastigheter. Till exempel en BRF från 50-talet?
Svar (Infomeric): Ja, vi har installerat i fastigheter äldre än så. Det finns andra parametrar än husets ålder som är mer påverkande på kalkyl som t ex om alla mätare sitter på mätarblcok i källare och det är få serviser som ska byggas om.

Fråga (Ingmar Åkesson): Ska man kunna dra av momsen för investeringen så har min ekonomiske förvaltare sagt att då måste man också fakturera ut denna kostnad med moms. Man kan bara lyfta moms med samma belopp som man debiterar ut moms.
Svar (Infomeric): Precis. 

Fråga (Bengt Sundqvist): Finns det skillnader i skattelagen mellan brf:er och hyresrätter?
Svar
(Everenergy): När det gäller skillnader och tolkning av lagarna från Skatteverket på frågan finns en väldigt bra sammanfattande text, länk till skatteverkets utlåtanden och webinarium av Fastighetsägarna och Skatteverket här:
https://www.fastighetsagarna.se/aktuellt/nyheter/2021/da-behover-du-lagga-moms-och-skatt-pa-solel/

Kortfattat så handlar det om att man måste vara tydlig med var både undermätt el och solel till slut används och hur det debiteras. Om det är enligt faktiskt förbrukning eller exempelvis via hyrespåslag.

Fråga (Håkan Henmyr): Är Everenergy enbart för Stockholm eller täcker ni andra delar av landet?
Svar (Everenergy): Vi agerar runt om i hela landet. Hör gärna av dig på nyfiken@everenergy.se så ser vi på hur vi kan hjälpa just dig.

Fråga (Daniel Gustafsson): Har ni några erfarenheter av fasbalansering, tex det system som FerroAmp har?
Svar (Everenergy): Likströmsteknik och andra spännande lösningar från exempelvis Ferroamp är något vi följer med stort intresse. Inom koncernen Everenergy/Alight finns erfarenhet av några av dessa teknologier och hur vi tänker oss att använda detta framöver.
Svar (Infometric): Ja de kan även vara en del i fastighetens ekosystem med deras tjänster kring balansering och energilagring t ex.

Fråga (Jonathan Robinson): Utveckla gärna också punkten om livscykelkostnader och de 60% ni tog upp.
Svar (Everenergy): När man installerar en solpanelsanläggning så är målet att anläggningen ska leverera el väldigt länge. Tar man då inte hänsyn till att kostnader i form av drift, service och underhåll uppkommer med tiden så missar man en stor del.
Läs gärna mer här:
https://www.alight-energy.com/sv/nyheter/lcoe-sakrare-kostnadsprognos-for-solel
http://www.energimyndigheten.se/solelkalkyl

Fråga (Anders Hägg): Finns det något rimligt försvar från nätbolag/politiker till att överproducerad el från solceller är ren förlust för anläggningsägaren? Känns ju vansinnigt orimligt.
Svar (Everenergy): Vi håller med dig och kan tyvärr bara spekulera i ett sådant här forum om hur politiken kring det hela kommer att utvecklas. Däremot ökar en låg ersättning incitamenten för exempelvis energilagring och därför också teknikutvecklingen, vilket är bra!
Svar (Infometric): Ja, men samtidigt är det inte ”gratis” för nätägaren att tillhandahålla en form av energilager till alla fastighetsägare som installerar solceller, där man som fastighetsägare bara kan köpa och sälja till samma pris.

Fråga (Hampus Nilsson): Hur gör man vid underhåll av taket? Är det lönt att Är det lönt att lägga solceller om man har takunderhåll om t ex 10 år?
Svar (Everenergy): Jättebra fråga. Har man ett takrenoveringsbehov inom de närmsta åren brukar vi rekommendera att återuppta ett solcellsprojekt i samband med detta. Behöver taket renoveras när det redan sitter en anläggning så brukar kostnaden och insatsen vara relativt liten att koppla ner och tillfälligt flytta paneler under projektet jämfört med renoveringsprojektet. Har du fler frågor kring detta får du gärna kontakta oss på nyfiken@everenergy.se.

Fråga (Birgitta Larsson): Kan ni förklara skillnaden mellan att köpa och äga solceller?
Svar (Everenergy): Se svaret ovan till Jonathan.

Fråga (Patrik Dabrowski): Menar ni att den installerade effekten ska motsvara 10–20% av den totala fastighetsförbrukningen?
Svar (Everenergy): Vi menar att fastighetens förbrukning är en bra utgångspunkt för storleken på anläggningen. Sen uppkommer alltid byggnadstekniska förutsättningar och eventuella framtidsscenarion som också vägs in. På årsbasis brukar täckningen kunna hamna mellan 10 och 20 % av elförbrukningen, men det finns absolut lägen där det är både mer och mindre.

Fråga (Håkan Henmyr): Om takytan medger större installation än behovet idag är i fastigheten, finns det ändå en vinst i att sätta en större anläggning?
Svar (Everenergy): Man ska vara medveten om att den överproducerade elen inte ger samma ekonomiska incitament som den el man ersätter i fastigheten. Detta görs alltid en analys av i våra projekt i samråd med kunden, så hör gärna av dig om du vill veta mer på nyfiken@everenergy.se.

Fråga (Göran Wahlén): Kan man gå på ett solcellselement?
Svar (Everenergy): Man bör inte trampa eller gå på dyra solpaneler, solfångare eller annan teknisk utrustning.

Fråga (Robin Borg): Olle Tjälldin på Infometricx menade på att föreningen kan nyttja solenergin för att täcka effektoppar. Då krävs energilagring för under effekttoppar är solproduktionen så pass låg, tidig morgon, sen eftermiddag. den energialgringen för att täcka behovet i exemplet, 30kWh/m2 är väl gigantisk? Hur skall det räknas hem?
Svar (Infometric): 30 kWh/m2/år är den vanliga förbrukningen för lägenhetsförbrukning i flerbostadshus i Sverige. Det finns absolut fall då energilagring tar bort effektpeakar. Energilagring är också en viktig del i framtidens flerbostadshus. Allt som minimerar inköp av el framförallt under höglasttider är positivt. Under sommarhalvår finns solcellsanläggningar som producerar under höglasttid och då minskar inköp.
Svar (Everenergy): Det är riktigt att affärsmodellerna idag ofta ser på ett månadssnitt där det i många fall inte påverkar det ekonomiska utfallet om man reducerar effekttoppar på dagen. Detta kommer med stor sannolikhet att förändras framöver då höga elpriser även förekommer på dagtid, vilket tyder på ett belastat nät. Energilagring är i sin linda på området och att få 100 % täckning genom lagrad solel är inte ekonomiskt försvarbart idag, helt riktigt. Vill man veta mer och höra hur vi resonerar i våra installationer, hör gärna av dig på nyfiken@everenergy.se.

Fråga (Jonathan Robinson): Är det dyrare med en installation på platta tak?
Svar (Everenergy): Platta tak innebär att man reser upp panelerna, vilket orsakar en skuggeffekt. Då får man plats med färre paneler och installationsstorleken minskar vilket kan påverka priset, men det är absolut inget hinder. Takskick och hållfasthet är viktigare, så hör gärna av dig på nyfiken@everenergy.se om du vill veta mer.

Fråga (Tommy Forssell): Jag bor i en brf i Stureby som är byggda 1930. Husen är grön märka näst intill k-märkta. jag undrar om vi kan få bygglov till solpaneler på tak?
Svar (Everenergy): Då vi har en politisk agenda för att öka solelen i Sverige så finns det inga totalstopp för k-märkta hus, utan det bedöms från fall till fall. Stockholms slott har solpaneler, så ingenting är omöjligt!

Fråga (Göran Wahlén): Kan ni kommentera batterilagring av el?
Svar: Se ovan (Lagring)

Fråga (Håkan Henmyr): Hur tänker man gällande det ökande behovet av laddning av bilar när man dimensionerar efter behov av anläggning?
Svar: Se ovan (Dimensionering)

Fråga (Patrik Dabrowski): Finns det ett schablonvärde på hur många kvm solceller det behövs per lägenhet?
Svar: Se ovan (Dimensionering)

Fråga (Patrik Dabrowski): Kan man installera solceller på samtliga tak typer? Känns som det är enklare installation på falsat plåttak än lertegel eller pannor? Har jag fel?
Svar: Se ovan (Platta tak) 

Fråga (Ingmar Åkesson): Ska man kunna dra av momsen för investeringen så har min ekonomiske förvaltare sagt att då måste man också fakturera ut denna kostnad med moms. Man kan bara lyfta moms med samma belopp som man debiterar ut moms.
Svar: Se ovan (Skatteverket)

Fråga (Magnus Ohlsson): Det finns nya förtydliganden från Skatteverket angående hur moms i BRF:er ska debiteras men även dras av för el och för investeringen av solceller/IMD, kan ni kommentera detta?
Svar: Se ovan (Skatteverket)

Fråga (Erik Kjellner): Hur ofta skall solcellsanläggningen kontrolleras?
Svar: Vi på Everenergy har övervakning och larm på våra anläggningar och rycker ut om något avviker från normalfallet. I tillägg till detta har vi regelbundna besök. Se även ovan för förklaringen kring livscykelkostnader, drift och förvaltning!