Serviceavtal 

Serviceavtal – Standardlösningen för bostadsrättsföreningar

En bostadsrättsförening kan komplettera sin anläggning med ett serviceavtal som gör att styrelsen inte behöver anmäla fel utan att Infometric tar över ansvaret för detta. Utöver denna aktiva övervakning och stöd för felavhjälpning ingår bland annat fria tariffändringar och mycket mer.

 

Vanliga utmaningar för Brf med undermätning:

Problem 1:

Administration och lång hanteringstid från felrapport till åtgärd av styrelsen

Lång hanteringstid när styrelse själva ansvarar över felavhjälpning när det uppstår problem med mätare eller mätningen. Styrelsen behöver kontrollera systemet genom statusrapporter. Det är vanligt att detta inte följs som följd av personberoende.

Problem 2:

Enskilda mätarärenden tenderar att hamna längst ner på dagordningen

Styrelsen har ofta mer akuta ärenden att hantera och mätsystemet prioriteras sällan fastän avvikelser påpekas genom statusrapporter och vikten av ett driftsäkert system.

Problem 3:

Svårt att veta för styrelse exakt vad som behöver göras i enskilda fall

Det kan vara svårt för föreningen att tolka rapporten korrekt och själva analysera vilka fel som behöver åtgärdas omgående och vilka fel som kan vara temporära.

Styrelsemedlemmar kommer och går och kontroll av dessa rapporter glöms ofta bort vid dessa övergångar.

Fördelar Serviceavtal:

Fördel 1

Infometric minimerar administrationen

Med Serviceavtal behöver föreningen inte kontrollera statusrapporter eftersom Infometric kontinuerligt gör detta. Föreningens administration minskar väsentligt och föreningen försäkrar sig om att förbrukningsdata blir komplett till förvaltningen utan styrelsens inblandning.

Fördel 2

Högsta prioritet och proaktivitet

Med Serviceavtal hamnar föreningens mätsystem i vår aktiva övervakning och vid inträffat fel så kommer Infometric att direkt genomföra felsökning och ombesörja det fel som uppstått.

 

Fördel 3

Kompetenspartner

Infometric har sedan 1995 arbetat med mätsystem och med vårt team med 10 supporttekniker och med drift av 200 000 mätpunkter är Infometric Sveriges största leverantör inom IMD.

Vi kan undermätning.