Nyproduktion

Infometric är marknadsledande inom IMD i nyproducerade flerbostadshus

I nyproduktion av flerbostadshus råder bäst förutsättningar för att sätta in ett mätsystem redan från början – både för de boende och ur installationsmässig synvinkel.

 

En annan viktig aspekt är att energiförbrukning av varmvatten statistiskt sett blir lägre med ca 25-30%, därmed förbättrar man energiprestandan. Detta är skälet till att det ingår i Miljöbyggnad exempelvis.

 

Infometric förespråkar trådbunden kommunikation i all nyproduktion då det är den mest stabila lösningen. M-Bus används som standard i Infometrics trådade system.

 

Ett nytt lagkrav kring varmvatten kommer att träda i kraft senast 1 september 2021, där fastighetsutvecklare måste sätta in mätning på varmvatten i all nyproduktion.