Nyproduktion

Infometric är marknadsledande inom IMD i nyproducerade flerbostadshus

I nyproduktion av flerbostadshus är det synnerligen goda förutsättningar för att sätta in mätsystem-både ur installationsteknik synvinkel och för boende att man har det redan från början.

En annan viktig aspekt är att energiförbrukningen av varmvatten blir statistiskt sett lägre med 25-30%, därmed förbättrar man energiprestanda. Detta är skälet att det ingår i Miljöbyggnad exempelvis.

 

Infometric förespråkar trådbunden kommunikation i all nyproduktion då det är den mest stabila lösningen. M-Bus används som standard i Infometrics trådade system.

 

Ett nytt lagkrav av varmvatten kommer träda i kraft senast Oktober 2020 där fastighetsutvecklare måste sätta in mätning på varmvatten i all nyproduktion.