Nyproduktion

Infometric är marknadsledande inom IMD i nyproducerade flerbostadshus

I nyproduktion av flerbostadshus råder bäst förutsättningar för att sätta in ett mätsystem redan från början – både för de boende och ur installationsteknisk synvinkel.

En annan viktig aspekt är att energiförbrukningen av varmvatten blir statistiskt sett lägre med 25-30%, därmed förbättrar man energiprestanda. Detta är skälet att det ingår i Miljöbyggnad exempelvis.

 

Infometric förespråkar trådbunden kommunikation i all nyproduktion då det är den mest stabila lösningen. M-Bus används som standard i Infometrics trådade system.

 

Ett nytt lagkrav av varmvatten kommer träda i kraft senast Oktober 2020 där fastighetsutvecklare måste sätta in mätning på varmvatten i all nyproduktion.