Laddstolpar

Få förbrukningar från laddstolpar på lägenhetsavin

Laddstolpar blir allt vanligare i takt med att antalet elbilar växer stadigt.

I villor står ägaren för installation av laddbox och elabonnemang, och lika naturligt finns möjligheten för bostadsrättsföreningar att låta hyresgäster av laddplatser betala för elbilens förbrukning.

Laddpaketet

Infometric levererar ett paket inkl laddstolpe, installation, uppsäkring av servis, drift, integration med förvaltarens ekonomisystem samt service.

Vanliga utmaningar för Brf med laddstolpar:

Problem 1

Schablonbelopp till förbrukning för laddel

Beroende på elbil eller hybrid, nyttjandegrad osv, är behovet olika och därmed även förbrukningskostnad.

Därför har många föreningar har problem med att sätta schablonbelopp för förbrukning.  Stand-alone betalningslösningar med separata fakturor är ofta dyra.

Problem 2 

Lågt strömutnyttjande

Ofta finns en begränsad kapacitet och bilar som laddas nyttjar inte all tillgänglig ström.

Problem 3

Missvisande energiprestanda

Vid uppföljning av fastighetens energiprestanda blir fastighetselen högre än prognosticerat och man riskerar att få en sämre energiklassning och miljöcertifiering.

Fördelar med Infometrics lösning:

Fördel 1

Låt elbilsägare betala för faktisk förbrukning & Få in laddel som förbrukning på avin

Lägenheten med laddplatsen betalar för faktisk förbrukning.

Behoven ser olika ut beroende på typ av elbil och förbrukningsmönster.

All förbrukningskostnad kommer specificerad precis som varmvatten och hushållselkostnader som lägenheten har förbrukat under perioden.

 

Fördel 2

Maximalt strömutnjyttnade och lätt skala upp

Infometrics laddstolpelösningar har lastbalansering och lämpar sig för att skala upp antalet platser i takt med att antalet elbilsägare ökar i föreningen.

Fördel 3

Laddelen separeras från övrig fastighetsel

För att säkerställa en korrekt energiuppföljning måste laddelen separeras.