Individuell Mätning och Debitering (IMD)

Infometric erbjuder system för IMD – individuell mätning och debitering – av el, vattenmätning, värme och laddplatser. 

 

Med IMD betalar varje lägenhetsinnehavare samt lokalerna i ett flerbostadshus för sin egen faktiska energiförbrukning.

En särskild fördel med IMD för el är att föreningen och medlemmarna betalar enbart för ett gemensamt elabonnemang samt kostnaderna för detta, och kan därigenom sänka kostnaderna ytterligare.

Normal fördelning av varmvatten i en fastighet där en stapel motsvarar en lägenhets förbrukning m3 under 1 år.

Riskfaktorer med att ha individuella elavtal istället för IMD:

Överförbrukning

 

Utan individuell vattenmätning är snittförbrukningen hos de boende ca 33 % högre, i en studie med ca 15 000 lägenheter.

Ineffektiv handel av el

 

Enskilda abonnemang av el medför högre kostnader i byggentreprenaden, och försämrar förutsättningar för solcellsinvesteringar, jämfört med ett hushåll med individuell mätning och debitering.

Sämre miljöpåverkan

 

Utan IMD betalar sparsamma boende indirekt för de högförbrukande hushållen, eftersom kostnaden för exempelvis vatten annars beror av hur stor lägenhet man har. Boende blir dessutom omedvetna om sin egen miljöpåverkan, jämfört med ett hushåll med IMD mätning.

 

IMD minskar förbrukning av varmvatten i snitt med ca 33 %, 

 snittförbrukning m3 under 1 år

 

Fördelar med Infometrics IMD lösning:

Enkelt att integrera med debiteringssystem

Vi integrerar värden med samtliga debiteringssystem på marknaden, med olika möjligheter till tariffer.

 

Få förbrukningen visualiserad och pedagogiskt förklarad

Med IMD kan man via en funktion i Panorama se förbrukningen i fastigheten, jämföra olika lägenheter och få statistik av fastigheten. Precis som för fastighetsägaren, finns flera verktyg för att ge statistik till boende. Genom mobil, trapphusdisplayer, anpassat till hyresvärdens Mina sidor eller utskickat som en pdf-rapport på mail.

Heltäckande service och teknisk support

Med IMD-mätning via oss på Infometric får du tillgång till vårt kunniga och tekniska supportteam som övervakar, larmar och vidtar åtgärder vid avvikelser.

 

Säker IMD-mätning med många tilläggsfunktioner

All information från IMD-mätningen molnlagras i Azure databaser. Värdena rimlighetsprövas innan de skickas för debitering. Det finns även möjlighet till att skapa virtuella serier för att fördela kostnader för gemensamma ytor.

Individuell mätning är lönsamt. Vill du veta mer om IMD?

Individuell mätning och debitering är en framtidssäkring för er bostadsrättsförening, och en ekonomiskt fördelaktig lösning.
Vill du veta mer om IMD och vad en individuell mätning och debitering i just ert flerbostadshus skulle innebära?
Välkommen att kontakta oss redan idag, så berättar vi mer!

  • Fält markerade med * är tvingande.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.