Integration av energidata

Samla all energimätning och integrera med andra system med Infometrics plattform Infosam.

 

Infometrics system och plattform Infosam är anpassat för insamling av mätvärden från många olika insamlingskällor samt koppling till andra IT-system med en rad fördelar.

 

Exempel

Energiuppföljnings-system

Infometric kan exportera energivärden till andra mjukvaruleverantörer för energiuppföljning och analys.

Laddstolpar och motorvärmare

Infometric kan hantera värden från laddstolpar och motorvärmare för att infoga på hyresavi.

Datoriserad UnderCentral (DUC)

Mätvärden kan hämtas från eller kopplas till marknadens vanligaste DUC:ar

Samla in nätbolagsdata

Infometric kan samla in värden från nätbolag med hjälp av robotar.

Trapphusdisplayer & Mina sidor

En förening eller fastighetsägare kan låta sina boende se förbrukning där de bokar tvättrum och lokaler.

Boende kan få möjlighet att autoinloggas på Panorama för individuell statistik från fastighetsägarens Mina sidor.

Skapa virtuella serier

Infometric kan skapa en mätserie som är en funktion av andra mätserier. Detta kallas för en virtuell serie. Virtuella serien är beroende av andra mätserier.

Varför Infometrics lösning?

Komplett

Infosam är den mest kompletta plattformen på Svenska marknaden för insamling och hantering av uppmätta värden från olika system till integration till andra fastighetsnära IT-system.

Hög skalbarhet

Infosam är flexibelt och har utvecklats för att kunna hantera allt från ett fåtal mätpunkter till större fastighetsbestånd med en hög tillförlitlighet.

Säkert

Insamling och export av mätdata kan ske varje timme eller varje dygn i fastigheterna och molnlagras i en Azure-server. All data skyddas med hög nivå av integritet.

Har du några funderingar?

Kontakta oss så berättar vi mer.

  • Fält markerade med * är tvingande.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.