Integration av energidata

Samla all energimätning och integrera vår plattform Infosam med andra system.

 

Infometrics system och plattform Infosam är anpassat för insamling av mätvärden från många olika insamlingskällor samt koppling till andra IT-system med en rad fördelar.

Energiuppföljnings-system

Infometric kan exportera energivärden till andra mjukvaruleverantörer för energiuppföljning och analys.

Laddstolpar och motorvärmare

Infometric kan hantera värden från laddstolpar och motorvärmare för att infoga på hyresavi.

Datoriserad UnderCentral (DUC)

Mätvärden kan hämtas från eller kopplas till marknadens vanligaste DUC:ar

Samla in nätbolagsdata

Infometric kan samla in värden från nätbolag med hjälp av robotar.

Trapphusdisplayer & Mina sidor

En fastighetsägare kan låta de boende se förbrukning där de bokar tvättrum och lokaler.

Boende har möjlighet att automatiskt loggas in på Panorama för individuell statistik från fastighetsägarens Mina sidor.

Skapa virtuella serier

Infometric kan skapa en mätserie som är en funktion av andra mätserier. Detta kallas för en virtuell serie. Virtuella serien är beroende av andra mätserier.

Varför Infometrics lösning?

Komplett

Infosam är den mest kompletta plattformen på den svenska marknaden för insamling och hantering av uppmätta värden från olika system till integration till andra fastighetsnära IT-system.

Hög skalbarhet

Infosam är flexibelt och har utvecklats för att kunna hantera allt från ett fåtal mätpunkter till större fastighetsbestånd med en hög tillförlitlighet.

Säkert

Insamling och export av mätdata kan ske varje timme eller varje dygn i fastigheterna och molnlagras i en Azure-server. All data skyddas med hög nivå av integritet.

Har du några funderingar?

Kontakta oss så berättar vi mer.

  • Fält markerade med * är tvingande.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.