Gemensam el i befintliga BRF:er

Gemensam el (IMD-el) innebär att man tar bort de enskilda el-abonnemangen och ersätter dessa med ETT fatighetsabonnemang och undermätare för varje lägenhet.

Detta är ett relativt enkelt ingrepp om abonnemangsmätarna sitter på mätarblock i källaren då det går snabbt och är billigare. Det går även bra om de gamla elmätarna sitter i lägenheterna men det tar lite längre tid. Nätavgifter blir lägre genom att de enskilda abonnemangen slopas. Besparingar ligger normalt på ca 1000 kr per lägenhet och år.

 

Solceller gynnas av gemensam el då lägenheter kan nyttja den solcellsproducerade energin utan att behöva sälja och köpa tillbaka på nätet.

 

Nätavgifter blir lägre genom att de enskilda abonnemangen slopas. Besparingar ligger normaltvis på ca 1000 kr per lägenhet och år.