Gemensam el

Gemensam el (IMD-el) innebär att man säger upp alla enskilda elabonnemang och ersätter detta med ett gemensamt abonnemang för föreningen samt installerar ett undermätningssystem.

Detta är ett relativt enkelt ingrepp om abonnemangsmätarna sitter på mätarblock i källaren då det går snabbt och är billigare. Det går även bra om de gamla elmätarna sitter i lägenheterna men det tar lite längre tid. Genom att säga upp samtliga individuella elabonnemang så får man bort de fasta nätavgifterna, och där besparingen i snitt kan hamna på ca 1000 kr per lägenhet och år.

 

Solceller gynnas av gemensam el då lägenheter kan nyttja den solcellsproducerade energin utan att behöva sälja och köpa tillbaka på nätet.

 

För mer information och en kostnadskalkyl gå in på

 

http://gemensamel.nu/