Energiuppföljning

Jämför och analysera byggnaders

energianvändning.

Infometric hjälper er.

 

Energiuppföljning är en webbaserad tilläggsfunktion i Infometrics portal Panorama för enkel rapportering och presentation av fastigheters eller lokalers energiförbrukning, utifrån uppmätta värden.

Problem 1:

Utlovad energiprestanda

 

Vid nyproduktion av fastigheter skiljer sig ofta den prognostiserade energiprestandan från den verkliga.
I befintliga fastigheter kan det vara svårt att identifiera och sammanställa fördelningen av energi.

Problem 2:

Miljöcertifiering krävs

 

För att miljöcertifiera en byggnad krävs att man uppfyller en mängd krav, bland annat en specifik energiprestanda. För att klara kraven behöver dessa grundas på faktiska och inte teoretiska värden.

Problem 3:

Komplicerad felsökning

 

Det är svårt att förstå avvikelser, identifiera felkällor och kunna rikta arbetsinsatser på detaljnivå inom de olika energislagen om dessa inte följs upp.

Varför Infometrics Energiuppföljning?

Enkelt att sätta upp

 

Det är enkelt att konfigurera tjänsten utifrån kund- eller projektspecifika förutsättningar. Detta gör att lösningen kan användas inom olika områden för flera olika typer av verksamheter.

Kontrollerar att krav uppfylls

 

Energiuppföljningen möjliggör verifiering av att byggnaden håller den miljöklass och certifiering som är överenskommen i entreprenaden.

Energiuppföljning förenklar även arbetet med energideklarationer och utskriftsfärdiga rapporter för energikonsulter, fastighetsbolag samt Brf:er.

Jämför förbrukning

 

Vid jämförelser i energiuppföljningen anges eventuella avvikelser från referensvärdena både i kostnad och energi. Detta är i synnerhet viktigt vid energieffektiviserings-

arbete för att utvärdera projekt och effektmål.

Har du frågor kring energiuppföljning?

Kontakta oss gärna för mer information.

  • Fält markerade med * är tvingande.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.