3 april 2023

Infometric, ledande mättjänstföretag inom IMD och Gemensam el, har under ett antal månader samarbetat med tre studenter på IHM Business School som gjort ett examensarbete som kartlagt företagets kundrelationer.  

Efter 2,5 års studier tog de tre studenterna Hanna Åkerman Johannesson, Mattias Nord och Johan From i slutet av mars kandidatexamen som marknadsekonomer och affärsutvecklare från IHM Business School i Malmö. Under ett antal vintermånader arbetade de med en analys av Infometrics kundhantering. Rapporten mynnade ut i ett antal förslag som ska vässa Infometrics kundresa ytterligare och se till att kundnöjdheten blir den bästa möjliga.

-Resan som varit under hösten har varit mycket givande för vår kunskapsutveckling. Infometric har varit mycket närvarande under projektet och det märks även internt att organisationen har höga ambitioner för utvecklingen framåt, säger Hanna Åkerman Johannesson och fortsätter:
– Infometrics produkter och tjänster ligger verkligen rätt i tiden. Det har varit otroligt roligt att få vara en del av denna resa. Jag kommer ta med mig mycket ny kunskap från organisationen samt ett helt nytt tänk kring förbrukning.

Hon får medhåll av Johan From:

– Vi i vår lilla IHM-grupp har haft mycket glädje i att jobba tillsammans med Infometric under ett par månaders tid. Det har varit lärorikt att förstå Infometrics utmaningar genom att djupanalysera och samarbeta med företaget.

Infometric hjälper fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att effektivt mäta och sänka sina energikostnader. Vi är en komplett tjänsteleverantör av energimätning och IMD (Individuell Mätning och Debitering) av el, vatten, värme och temperatur i lägenheter.
Infometric erbjuder också lösningar för debitering av laddplatser. Genom åren har vi hjälpt tusentals fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att sänka sina energikostnader med hundratals miljoner kronor.

– Det har varit både roligt och givande för oss att samarbeta med IHM Business School i detta projekt. Infometric får höga betyg av sina kunder men inget är så bra att det inte kan bli bättre. Vi ska nu se över de råd som rapporten lyfter fram som förbättringsförslag, säger Henrik Nygård, marknads- och kommunikationschef på Infometric.