Driftsättning & Installation

Infometrics tekniska team hjälper dig och ser till att installation och driftsättning av mätare och utrustning blir smidig och korrekt.

Installationsguider- och anvisningar

Pedagogiska typritningar och guider finns att tillgå för att göra installation smidig och korrekt.

 

Utbildning & Support

Vi hjälper er kostnadsfritt om ni har behov och frågor kring installation och driftsättning av systemet.

Driftsättningsapp i mobilen

Effektivisera arbetet genom driftsättning av mätarna med vår app Installera. Finns för både iOS och Android.

Mer information kring driftsättning & installation finner du under fliken

Installatörer och Leveransprocess.