Intresset för Gemensam el ökar kraftigt bland bostadsrättsföreningar och Brf Nockebylunden i Bromma är en av många brf:er som valt Infometric som leverantör.
– Det var en självklarhet för att oss att välja Infometric, med tanke på vilken stark position som Infometric har när det gäller energimätning i lägenheter, säger Michael Hansson som sitter i styrelsen i Nockebylunden.

De 117 lägenheterna i brff Nockebylunden, på gränsen mellan Bromma och Ekerö, byggdes 2017 av JM Bostäder. Det var Michael Hansson som i styrelsen väckte frågan om Gemensam el. Beslut togs senare på föreningens årsmöte.
– Det var ett ganska lätt beslut att ta för oss eftersom vi ju tjänar in investeringen på bara två år eller kortare genom att de boendes fasta kostnader för elen försvinner, säger Michael Hansson och fortsätter:
– Det är onödigt att varje boende ska ha fasta kostnader för elen när vi istället kan dela på den fasta kostnad som föreningen har i sitt elabonnemang.

Genom Infometrics webbportal Panorama kan de boende följa sin förbrukning och även jämföra sig med grannarna. Styrelsen i föreningen har en särskild inloggning och kan genom den bland annat sätta det elpris som de boende ska betala. Michael Hansson använder själv flitigt Panorama och lyfter fram webbportalen som en fördel Infometric har i jämförelse med andra IMD-leverantörer.
Och han vet vad han pratar om då han är yrkesverksam som energiexpert och energikartläggare och dagligen arbetar med energieffektivisering och olika sätt att visualisera energiförbrukning.
– Som jag ser det så är Panorama ett unikt verktyg som jag inte sett hos någon annan, säger Michael Hansson.

Föreningen har redan laddstolpar för elbilar och planerar nu härnäst för en eventuell installation av solceller.
– Vi har med våra tak bra förutsättningar för det. Ett argument när vi skaffade Gemensam el var också att förbereda oss för solceller. Vi vill använda all solel själv och inte behöva sälja den. Utan Gemensam el skulle vi vara tvungna att göra en mindre anläggning eller att sälja elen, eftersom den då inte kan användas till lägenhetselen.
– Framöver kommer vi också säkerligen behöva fler laddboxar och vi är intresserade av att även få in dom i mätsystemet från Infometric så att vi kan överblicka förbrukningen på varje laddbox.

Sveriges Radio har gjort ett inslag om brf Nockebylunden och att intresset för Gemensam el har ökat väldigt mycket.
Här kan du lyssna på inslaget (länk)

Läs mer om Gemensam el (länk)