9 juni 2020

posts

Flera boende kan numera ladda på samma laddbox genom en RFID bricka och få elförbrukning på avin.

Många som bor i flerbostadshus skaffar idag el-laddhybrider eller rena elbilar. Behovet av laddplatser ökar i fortsatt hög takt i föreningar, och för många brf;er kan det vara en, både teknisk och tidsmässig, utmaning att bygga ut laddmöjligheten för samtliga med elbil i föreningen.

Med Infometrics smarta lösning får alla med laddbehov i föreningen tillgång till samtliga laddplatser. Man identifierar sig vid en ledig laddbox med sin RFID-tagg vid laddning, och elförbrukningskostnaden för respektive boende och månad hamnar smidigt på den vanliga avgiftsavin. Alla elbilsägare i föreningen kan alltså nyttja samtliga laddboxar som är lediga och tilldelas platsen dynamiskt under den tid bilen laddar.

Låt Infometric hjälpa er med en ännu smidigare laddningslösning i er Brf.