2 september 2021

posts

Skatteverket slår fast att bostadsrättsföreningar som gör investeringar i IMD har rätt att dra av momsen på inköp och installation av mätsystemen. Avdragsrätten omfattar även installation av laddboxar och solceller och gäller i upp till fem år från installationen.

Bostadsrättsföreningar som investerar i IMD, individuell mätning och debitering av el, vatten, värme och laddplatser har rätt att göra avdrag för momsen på inköp och installation av mätsystemen. Det slår Skatteverket fast i ett aktuellt och välkommet ställningstagande.

Avdraget kan göras fem år tillbaka i tiden, räknat från den dag som investeringen gjordes. Skatteverkets ställningstagande är en väntad följd av en dom i Högsta förvaltningsdomstolen.

Avdragsrätten omfattar även installation av laddboxar och solceller. Avgörandet av momsfrågan innebär också, som Infometric berättade om tidigare i år, att den debitering som sker från förvaltaren till bostadsrättsinnehavare, efter uppmätt faktisk förbrukning, är skattepliktig och ska momsbeläggas. Men eftersom in- och utgående moms kan kvittas mot varandra blir det i slutändan ett nollsummespel.
– Det är bra att vi nu får ett slutgiltigt ställningstagande från Skatteverket om att inköp och installation av IMD är avdragsgillt. Det är också välkommet att man skattemässigt inte gör skillnad på installation av IMD, laddboxar och solceller. Vi behöver en kombination av alla tre när vi energieffektiviserar Sverige. Och ju enklare reglerna är desto bättre för alla inblandade, säger Henrik Nygård, marknadschef på Infometric.

Infometric uppmanar nu alla sina kunder som installerat IMD och Gemensam El under de senaste fem åren att söka avdrag för momsen hos Skatteverket.
– Det här ställningstagandet från Skatteverket berör många av våra kunder och det finns stora summor i avdrag som de nu har rätt till. Missa inte den här möjligheten att få tillbaka pengar, säger Michael Kleimert, som arbetar med den populära tjänsten Gemensam El på Infometric.

Läs Skatteverkets ställningstagande:
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/393379.html?date=2021-06-23