22 april 2020

posts

I äldre bostadsrättsföreningar är det fortfarande vanligt att de olika lägenheterna har sina egna elabonnemang. Det är en traditionell lösning som innebär att var och en av medlemmarna betalar avgifter på elabonnemanget, både till nätbolag och elleverantör. Tillsammans kan fasta och rörliga årliga avgifter lätt uppgå till närmare 2 000 kr per år.

– Vi som sitter i föreningens styrelse har som en av våra främsta uppgifter att hitta vägar att minska våra medlemmars boendekostnader. Därför tvekade vi aldrig när frågan om att lägga om elabonnemangen kom upp för några år sedan. Så förklarar Nina Vetter, avgående ordförande i bostadsrättsföreningen Vitkålen 1 i Solna bakgrunden till att föreningen gick över till ”El­i­en­punkt”, även kallad Gemensamhetsel.

I äldre bostadsrättsföreningar är det fortfarande vanligt att de olika lägenheterna har sina egna elabonnemang. Det är en traditionell lösning som innebär att var och en av medlemmarna betalar avgifter på elabonnemanget, både till nätbolag och elleverantör. Tillsammans kan fasta och rörliga årliga avgifter lätt uppgå till närmare 2 000 kr per år. – Det här är pengar som lätt kan sparas in, hävdar Olle Tjälldin på Infometric. Lösningen är att säga upp de privata elabonnemangen och istället använda fastighetsabonnemanget även för hushållselen. Genom att låta Informatic automatiskt avläsa både fastighetsel och hushållselen i varje lägenhet, bibehålls kopplingen mellan elförbrukning och elkostnad. Medlemmen får sin elräkning på månadsavin från föreningens förvaltare istället för på egen räkning från elbolagen.

En riktigt god affär 

I en förening med 100 lägenheter innebär ofta en övergång till el-i-en-punkt en årlig besparing på närmare 150 000 kr, men åtgärden är förstås förknippad med kostnader också. – Fastighetsabonnemanget kan även behöva säkras upp och så tillkommer också kostnaden för att köpa mättjänsten från oss. Ändå blir den årliga besparingen närmare 100 000 kronor per år. Så investeringen i nya mätare och installation av dessa – i det här exemplet 330 000 kr – ger en återbetalningstid på cirka 3,3 år. Det är svårt att hitta lika bra investeringar för en brf, förklarar Olle Tjälldin. El-i-en-punkt är en tjänst i tiden. Tre viktiga faktorer som talar för det här sättet att hantera elabonnemangen är trenden mot allt högre nätavgifter, intresset för att installera solceller och installationen av elbilsladdare i bostadsrättsföreningarna.

– El-i-en-punkt ger även bättre förutsättningar för solceller i fastigheten. Med El-i- en-punkt används enbart ett abonnemang för den el som både lägenheterna och fastigheten förbrukar och producerar. Fördelen med detta är att lägenheterna nyttjar ett eventuellt överskott av solcellsproducerad el som då inte behöver säljas till elnätet, förklarar Olle Tjälldin. Och när det gäller elbilsladdning är det enkelt att debitera elkostnaden via månadsavgiften – det har Infometric system för.

Enkelt följa förbrukningen 

Infometrics Mättjänst samlar in mätarställningar en gång om dygnet, både för hushålls- och laddel. Data lagras i en molnserver och görs tillgängligt för de enskilda abonnenterna via företagets mätportal Panorama. Det gör det enkelt att följa den egna elförbrukningenoch att vidta olika åtgärder för att minska den när staplarna skjuter i höjden. 

– I tjänsten ingår också månadsvisa statusrapporter över systemet som skickas till utsedda kontaktpersoner, tillägger Olle Tjälldin.

Lönsamt för alla 

Brf Vitkålen 1 i Solna är en av många föreningar som redan tagit till vara på den här möjligheten att spara pengar åt sina medlemmar. Föreningen omfattar två flerbostadshus med totalt 96 lägenheter, varav 17 är hyresrätter. Nina Vetter har bott här sedan 1977 och har varit ordförande i föreningen i många år. Nu i höstas avgick hon ur styrelsen för att ge plats för nya förmågor. Hon berättar att föreningens samarbete med Infometric sträcker sig många år bakåt i tiden: 

– Våra hus byggdes 1968 och var en del i miljonprogrammet. 2005 ombildades våra två fastigheter till bostadsrättsförening och 2012 genomfördes ett stambyte. Det var i samband med det som vi installerade individuell mätning och tecknade avtal med Infometric som nu sköter mätnings- och debiteringstjänsten. Nina Vetter berättar att det var 2013 som de enskilda elabonnemangen slogs ihop till ett gemensamt. Då hade styrelsen räknat på ekonomin och kommit fram till att en sådan omläggning skulle löna sig för alla parter – förening, medlemmar och hyresgäster. Under de sju år som gått sedan omläggningen är det ingen som haft några negativa synpunkter på nyordningen. Kanske beror det på att styrelsen lade mycken möda på att informera om vad omläggningen skulle få för ekonomiska konsekvenser innan den genomfördes.

”Något man bara måste göra” 

– Jag var en av dem som drev på och pratade varmast för att göra det här och nu kan jag bara konstatera hur bra det blev och av det jag hört är våra medlemmar idag helt på det klara med att den här åtgärden var något som man bara måste göra. Nina konstaterar också att införandet av varmvattenmätning har haft god effekt på förbrukningen. – Våra varmvattenkostnader har gått ned betydligt och det känns ju särskilt fint nu när det talas så mycket om miljö och klimat. Den minskade förbrukningen har sin förklaring. Alla medlemmar har tillgång till Panorama via Infometrics hemsida. Där kan de se sina värden dag för dag. Nina Vetter förklarar att de medlemmar som inte själva har tillgång till dator – sådana finns ju faktiskt än idag – får hjälp med utskrifter av sina data när och om de ber om det.