Henrik Nygard1

Henrik Nygård, marknads- och kommunikationschef på Infometric.