Ingen moms på IMD

El, gas eller vatten som inte ingår i hyran och debiteras efter förbrukning ska även fortsättningsvis vara momsfritt. Detta enligt ett utlåtande från Skatterättsnämnden.

Läs hela artikeln här