Från pionjär till ledande inom energimätning – Infometric

I takt med höjda energipriser och ökad miljömedvetenhet har intresset för energimätning växt explosionsartat de senaste åren. Infometric är det svenska innovationsföretaget som sedan starten fokuserat på att ta fram tjänster och produkter för mätning av energi i fastigheter. Idag är Infometric den ledande leverantören av lösningar för energimätning. I den här intervjun svarar försäljningschefen Kenneth Bodman på frågor om Infometric.

Vad gör Infometric?

Vi vill vara bäst i klassen på att samla in, validera och tillgängliggöra mätvärden för debitering, visualisering, energiuppföljning.

Vilka förändringar har det skett inom branschen sedan du började jobba?

Det har varit stora förändringar även inom IMD (Individuell Mätning och Debitering) eftersom vi är ett ”IT-företag”. Det har blivit mycket mer automatiserat och gått från program i en enskild dator till moderna molntjänster. Kunderna har också blivit mer medvetna om att det är viktigt att mäta för att ha kontroll på sin energi.

Vilka är dina största jobbutmaningar?

Att fler fastighetsägare skall förstå att det finns ett stort mervärde att mäta och hålla koll på sin förbrukning.

Hur många samarbetspartners har Infometric?

Vi jobbar med alla stora bolag som t.ex. Kommunala bostadsbolagen, NCC, PEAB, HSB, Riksbyggen.

Hur länge har du jobbat på företaget, vilka ansvarsområden har du?

Jag ansvarar för försäljningen på vår fastighetsdel och har varit med sedan 2000.

Vilka är dina ledord?

Kvalitet, erfarenhet och öppna system.

Varför ska företagen välja Infometric?

Vi är marknadsledande, pionjärer, har öppna system, olika lösningar för olika scenarion, riktigt bra support och ett svenskt bolag för den svenska marknaden.