Infometric & GDPR

Den 25 maj 2018 träder en ny lag inom EU i kraft som ersätter tidigare Personuppgiftslagen. Denna lag är döpt till Dataskyddsförordningen (GDPR) och syftar till att stärka den enskilde individens rättigheter när det kommer till personlig integritet. Det innebär att vi som företag är skyldiga att se över hur vi hanterar personuppgifter.

 

I samband med detta har Infometric utformat en ny integritetspolicy. Denna beskriver hur hanteringen av dina personuppgifter sker på ett säkert sätt och i enlighet med GDPR. Läs gärna mer här.