Infometric fortsatt samarbete med HBV

Infometric är stolta över att återigen ha fått förtroende från Husbyggnadsvaror (HBV), inköpsorganisation för Sveriges allmännyttiga bostadsbolag, att leverera mätare, systemutrustning och kompletterande IMD-tjänster.

 

HBV har vidareutvecklat kraven på exempelvis öppna M-bus protokoll och system som Infometric arbetar med sedan flera år tillbaka.

 

Infometric ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med en uppskattad partner!